Regulamin sklepu

Uwagi ogólne

 1. Tupet Store pod adresem internetowym tupet-store.com prowadzona jest przez Salon Tupet z siedzibą w Poznaniu przy ul. Owsiana 17, kod pocztowy 61-666, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 782-205-83-19-61, numer REGON: 634623345.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów kosmetycznych oraz artykułów fryzjerskich. Zamówienia można składać przez sklep internetowy pod adresem tupet-store.com.
 3. Kupujący może składać zamówienia przez Internet, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00.
 4. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.
 5. Zamówienia na dostawę produktów realizowane są tylko przez Salon Tupet na terenie całego kraju. Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 6. Punkt odbioru osobistego znajduje się w Salonie Tupet przy ul. Owsianej 17 w Poznaniu i jest czynny w godz. 8.00 – 20.00.
 7. Wszystkie zdjęcia i opisy produktów są własnością Salonu Tupet.
 8. Wszystkie ceny na stronie są cenami brutto. Do ceny produktów doliczana jest osobna opłata za transport.
 9. Niektóre z produktów na stronie mogą być objęte promocją. Promocje trwają przez określony przedział czasowy i obejmują jedynie produkty oznaczone jako promocyjne. Promocje i rabaty nie łączą się.
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane jeśli zostało poprawnie złożone i opłacone. Umowę sprzedaży zawiera się w języku polskim.
 11. Kupujący może dokonać płatności online za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Płatności online Przelewy24 realizowane są przez operatora DialCom24 sp. z o.o. zgodnie ze regulaminem dostępnym na stronie www.przelewy24.pl
 12. Warunkiem złożenia zamówienia przez kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 13. Zmian w zamówieniu można dokonać do 24 godzin przed datą dostawy, sklep nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy w dostawie wynikające ze zbyt późnego przekazania informacji o zmianach w zamówieniu.
 14. Reklamacje dotyczące produktów lub opóźnienia/niedoręczenia zamówienia muszą zostać zgłoszone telefonicznie lub mailem, najpóźniej 48 godzin po dostawie zamówienia. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uznawane.
 15. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień na stronie tupet-store.com i wchodzi w życie z dniem 08.04.2016r. do odwołania.
 16. Dane klientów sklepu są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 17. Wykorzystywanie lub kopiowanie zawartości serwisu tupet-store.com oraz jego elementów jest zabronione.

Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe klientów podawane podczas dokonywania zakupów, są należycie chronione i wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówień, jeśli klient wyrazi dodatkową zgodę, mogą posłużyć również do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych (np.newsletter).

Aby zapobiegać nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do informacji, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji osobowych, dysponujemy odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz środkami bezpieczeństwa. Gromadząc dane za pośrednictwem Strony, przechowujemy dane klientów na bezpiecznym serwerze. Na naszych serwerach używamy zapór sieciowych (firewall). Gromadząc dane dotyczące kart płatniczych w formie elektronicznej, używamy szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Choć nie jesteśmy w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa, hakerowi bardzo utrudni to odszyfrowanie Twoich danych. Zdecydowanie odradzamy wysyłanie pełnych danych karty kredytowej lub debetowej w niezaszyfrowanej komunikacji elektronicznej. Posiadamy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji. Nasze procedury bezpieczeństwa oznaczają, że możemy czasami zażądać dowodu tożsamości klienta, zanim ujawnimy dane osobowe.

Nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy danych osobowych naszych klientów żadnym podmiotom trzecim. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Powierzone nam przez klienta dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Każdy z naszych klientów ma prawo do wglądu bądź modyfikacji swoich danych na stronie tupet-store.com

Zwroty

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

 • pisemnie na adres: Bogucin, ul. Słocińskiego 18, 62-006 Kobylnica
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tupet-store.com

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: Bogucin, ul. Słocińskiego 18, 62-006 Kobylnica, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacje

Wszystkie wystawiane przez nas towary objęte są gwarancją producenta. Jeśli otrzymany towar nie jest zgodny z umową kupna – sprzedaży, należy zgłosić ten fakt do nas na adres kontakt@tupet-store.com
lub wysłać reklamację pocztą na adres:
Tupet Store, Bogucin, ul. Słocińskiego 18, 62-006 Kobylnica.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji które ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
 2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 3. danych kontaktowych składającego reklamację.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres:
Tupet Store, ul. Słocińskiego 18, 62-006 Kobylnica.

Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.